ASP NEDİR ?

Aşağa gitmek

ASP NEDİR ?

Mesaj tarafından FeRiDuN Bir Ptsi Ağus. 04, 2008 3:19 pm

ASP NEDİR ?

Asp Microsoft tarafyndan 1996 yylynda gelistirilmiŞtir. Asp Activ Server Pages ( Aktif sunucu sayfalary )nyn kısaltılmıs biçimidir.Asp tek basına bir programlama dili degildir.Özellikle web sunucusu ile çaly?an bir tekniktir.Asp sayesinde veri tabanı uygulamalary ve elektronik ticaret siteleri kolayca yaratylabilir.Html sayfalary içerisine asp kodlaryny gömerek dinamik sayfalar olu?turabiliriz. Bu html kodlarynyn içerisine gömdügümüz asp kodlary sunucu tarafynda i?lenerek istemcinin browseryna sadece duragan html kodlary gönderilir.Asp kodlary hiç bir ?ekilde browserda çaly?tyrylmaz ( browsera gönderilmez) Buda demek oluyorki Asp Tüm tarayycylardan bagymsyz olarak çalysyr.Ynternet explorer,Netscape Nevigator,Opera gibi Browserlarda aynen çaly?acaktyr.Bir html sayfasyna Javascript yazildygynda sag tyklayarak kaynagy görüntüle (view source) ü tykladygymyzda bu java script kodlaryny görebiliriz.Fakat Asp'de yazdygymiz kodlar kesinlikle bu ?ekilde görünmeyecek böylelikle bir çok çaba harcayarak yazdy?ynyz kodlary kimse çalamayacaktyr. Asp içerisinde Vbscript ve javascript denilen scripting dilleri kullanylabilir.Buda Asp yi daha cazip hale getiren özelliklerden birisidir.Eger daha önce javacript veya Vbscript dilini biliyorsaniz Asp ögrenmek sizin için tahmininizden de kolay olacaktyr.

ASP Ö?RENMEK YÇYN NELERE YHTYYACIMIZ VAR?

Aslinda asp kodlarynyn hep basit bir metin editörü notepad gibi bir editörde yazylacagyny söylerler.Dogrudur yazylabilir ama ben hiç sanmyyorum böyle basit bir editör ile asp kodu yazan kalmamy?tyr.Mesala ben homesite kullaniyorum.Bunun dy?ynda Microsoft Frontpage, Microsoft Visual Interdev,Asp express Vb gibi programlar kullanylabilir.Bunlary sitenin Asp programlary bölümünden daha ayrytyly bir ?ekilde ögrenebilirsiniz. Yazdy?ymyz Asp kodlary web server üzerinde yayyn dizinine konulur.Web server olarak Windows 98 Pws,Windows NT Workstation pws,Windows NT Ynternet Information Server,Windows 2000 Server Ynternet Information Server kullanabilir.( windows2000 server kuruldugunda Ynternet Information Server kendiliginden kurulur) Ylerleyen bölümlerde pws'nin kurulumunuda gözönüne alaca?yz.Asp ,web sunucusu,Asp kodu ve html kodu olmak üzere de?i?ik bölümleri olan pro?ramlardyr.Asp sayfalary bir html kodu gibi yazylyp çaly?tyrylamazlar.Asp sayfalarynyn uzantysy .asp olmak zorundadyr.bu yazdygymyz kodlar yukaryda bahsetti?imiz web server üzerinde çaly?tyrylyrlar.Bu kodlary kendi server'ynyz üzerinde çaly?tyryrken http://localhost/sayfanyzinismi.asp ?eklinde ça?yryrsynyz.
Bir Asp sayfasynda a?sa?ydakiler kullanylyr:

1. Düz metin
2. Html kodlary
3. script dilleri
4. Asp nesneleri
5. Ado nesneleri

Html kodlary içerisinde asp kodlaryny yazarken <%... %> Y?aretleri arasyna yazdygymyz asp kodlaryny koyaryz. A?agyda html kodlary arasyndan asp ile o anki tarihi yazdyryyoruz.<%=Now()%>Yukaryda vbscript fonksiyonlaryndan Now () fonksiyonu kullanylmy?tyr.Bu kodun çyktysy 25/06/2002 22:11:02 gibi olacaktyr.O an server'daki tarih ve saati ekrana yazacaktyr.Asp ile ilgilendikçe daha çok seveceksiniz ve göreceksiniz ki Asp gerçekten ögrenilmesi en kolay web programlaryndan birisidir.

ASP NASIL ÇALI?IR?

Asp sayfalary sunucu tarafynda çalysacak kodlar içerir .Böylece dinamik olarak web sayfalary yaratmamyzy sa?lar.Asp sayfalarynda bir birtakym yerle?ik nesneler bulunur.Ayryca Asp sayfalary bile?enlerlede zenginle?ebilir.Veri tabanlary ile çaly?ma E-pota gönderme veya dosya sistemine eri?meyi sa?lar.bunun için Asp ile yapylabileceklerin synyry yok gibidir.
?imdi gelelim Asp'nin nasyl çaly?tygyna.

1. Kullanycy tarayycysyna istedigi adresi yazar. (http://localhost/default.asp )
2. Tarayycy bu istegi DNS aracylygy ile Web Server'a gönderir.
3. Web sunucusu bu adrese dahil dizinde bu sayfayy arar bulur ve Asp sayfasynyn içerisindeki kodlary daha öncede belirttigimiz <% %> tag lary arasyndaki kodlary bulur ve ayyryr
4. Web sunucusu bu dosyayy ASP.DLL 'e gönderir.
5. Asp dosyasy içerisindeki komutlar i?lenir ve bir html sayfasy olu?turulur.
6. html belgesi buradan tarayycyya gönderilir
7. Bu kodlarda tarayycy tarafyndan yorumlanarak görüntülenir.

?unu söylemeliyim ki Asp diger web programlama tekniklerine göre çok daha hyzlydyr.


PEKY ASP YLE NE YAPACA?IM?

Asp özellikle Microsoft SQL Server ve MicrosoftAccess gibi veri tabanlaryna eri?erek yeni kayyt eklemeyi,sorgulama yapmayy, de?i?tirmeyi veya de?i?ik scriptlerle aklynyza gelecek birçok ?eyi yapmanyzy a?lar.Bir de asp e-ticaretin vazgeçilmez unsurlaryndan biridir.?imdi bir veritabanyna eri?im yaparak kayytlary listeleyelim.

<%@Language=vbscript %>


Asp ile veritabaný sorgulama


Üyeler;
<%
Dim conn
Dim Rs
'Önce veritabanýna baðlantýmýzý yaratalým
Set conn=Server.createObject("ADODB.connection")
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="& server.MapPath("veritabanim.mdb")"
Set Rs=Conn.Execute("Select * From uyeler")%>

<%
'Þimdi tüm alanlarý listeleyecek dögüyü baþlatýyoruz.
While not Rs.Eof
%>


<%
Rs.MoveNext
Wend
%>
<%=Rs("uye_adi")%><%=Rs("soyadi")%><%=Rs("mail_adresi")%><%=Rs("url_adresi")%>
<%
Rs.close
Conn.Close
%>

avatar
FeRiDuN
Administrator
Administrator

Erkek
Mesaj Sayısı : 381
Yaş : 26
Hangi Takımlısızı :
Tecrübe Puanı : 0
Kayıt tarihi : 30/07/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz